Зареждане...
Skip to main content
 
Информационна система „Бизнес статистика”
 

Уважаеми потребители на Информационна система „Бизнес статистика”,
Уведомяваме Ви, че НСИ ще обработи до 30.06.2022 г. всички ЗАЯВКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ПОДАДЕНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ГОД), получени до 17.06.2022 година.
Моля имайте предвид, че подаването на ГОД за 2021 г. е възможно и без да имате достъп до отчетите от предходни години за конкретното предприятие.

Copyright © 2008, 2022 НСИ, Всички права запазени.