Зареждане...
Skip to main content
 
Информационна система "Бизнес статистика"
 
Ако вече сте регистриран потребител, можете да продължите работата си в системата с помощта на бутона "Вход".
(*) ПИК на НАП позволява работа само с отчети НФ1
(нефинансови предприятия, несъставящи баланс)
и Декларация за предприятия с приходи и разходи
под 500 лв или предприятия без дейност

Вход с ПИК на НАП не е позволен за счетоводни къщи
Ако сте нов потребител, трябва първо да се регистрирате с помощта на бутона "Регистрация".
При възникване на технически проблеми можете да се свържете с нас на e-mail isbs_tech@nsi.bg или на следните телефони
При методологически проблеми можете да се свържете с нас на e-mail isbs_stat@nsi.bg
ИС "Бизнес статистика" е създадена с цел улесняване и автоматизиране на процеса по попълването и предаването на годишните отчети в НСИ. Системата предоставя на външните потребители (респонденти и счетоводни къщи) следната функционалност:
 • Търсене и преглед на подадени отчети
 • Създаване на нов отчет
 • Въвеждане, редактиране, разпечатване на справки в отчет
 • Извършване на логически контрол и валидиране на отделни справки в отчет
 • Извършване на логически контрол и обработване (приключване) на цял отчет

За работа със системата е необходимо да ползвате следните софтуерни продукти:

Печатните формуляри на годишните отчети за 2019 година може да изтеглите от тук:
Важно:
 • В номенклатурата на населените места са добавени курортните комплекси и селищните образувания с местно и национално значение.
  Използвайте ги в „Справка за предприятието”, ако Вашето предприятие е с адрес или извършва дейността си на такова място.
 • Полетата за избор на населено място и улица в „Справка за предприятието” вече позволяват въвеждане в полето и търсене по част от името (т.нар. autocomplete).
  За целта въведете в полето част от името и натиснете клавиша [Tab]
 • Въвеждането на нас.място вече се извършва директно, без предварително указване на област и община.
  Ако искате да направите търсене по област или община, можете да го направите вътре в диалоговия прозорец за търсене и избор на населено място.

Copyright © 2008, 2020 НСИ, Всички права запазени.