Зареждане...
Skip to main content
 
Информационна система "Бизнес статистика"
 
Ако вече сте регистриран потребител, можете да продължите работата си в системата с помощта на бутона "Вход".
(*) ПИК на НАП позволява работа само с отчети НФ1
(нефинансови предприятия, несъставящи баланс)
и Декларация за предприятия с приходи и разходи
под 500 лв или предприятия без дейност

Вход с ПИК на НАП не е позволен за счетоводни къщи
Ако сте нов потребител, трябва първо да се регистрирате с помощта на бутона "Регистрация".
При възникване на технически проблеми можете да се свържете с нас на e-mail isbs_tech@nsi.bg или на следните телефони
При методологически проблеми можете да се свържете с нас на e-mail isbs_stat@nsi.bg
ИС "Бизнес статистика" е създадена с цел улесняване и автоматизиране на процеса по попълването и предаването на годишните отчети в НСИ. Системата предоставя на външните потребители (респонденти и счетоводни къщи) следната функционалност:
  • Търсене и преглед на подадени отчети
  • Създаване на нов отчет
  • Въвеждане, редактиране, разпечатване на справки в отчет
  • Извършване на логически контрол и валидиране на отделни справки в отчет
  • Извършване на логически контрол и обработване (приключване) на цял отчет

За работа със системата е необходимо да ползвате следните софтуерни продукти:

Печатните формуляри на годишните отчети за 2019 година може да изтеглите от тук:

Copyright © 2008, 2020 НСИ, Всички права запазени.